???????????? Žiaci sa učia o poľovníctve i ochrane prírody

Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone v spolupráci s obcou
a miestnym kaštieľom a múzeom ponúka svojím žiakom pútavý vyučovací predmet – Poľovníctvo
a ochrana prírody.

Nejde o náhodu, ale systematické dlhodobé prepojenie poslania a významu školy, ktorá nesie meno
F. Coburga, milovníka prírody a poľovníctva.

????Riaditeľ múzea Štefan Engel približuje, že ich spoločný záujem vychádza z potreby venovať náležitú pozornosť aj trvalo udržateľným princípom aktívneho manažmentu jednotlivých prírodných zdrojov krajiny.

Pridaná hodnota výučby tohto typu predmetu podľa neho vychádza z efektívneho prepojenia národnej kultúrnej pamiatky Múzea vo Svätom Antone, historickej lokality UNESCO a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy s dôrazom na popularizáciu tradícií, histórie a kultúry.

Cieľom je posilnenie edukatívneho potenciálu, zatraktívnenie regiónu a zvýšenie všeobecného záujmu.

„Úlohou tohto predmetu je aj ochrana prírody. Má byť prehlbovaním vzťahu detí k prírode – ide o jej poznávanie, poznávanie zvierat vrátane vábenia zveri, vtákov a hmyzu a ich významu a dôležitosti
pre život človeka,“ ozrejmuje.Tiež je dôležité, aby deti poznali kolobeh života zvierat v prírode a rozumeli potrebe starostlivosti o ne.

???? Takto chcú tiež hravou formou približovať deťom prácu poľovníkov, aby pochopili, že poľovníci nie len poľujú na zver, ale starajú sa o ňu a zároveň zisťujú, ktoré zvieratá majú problémy s prežitím pre ekolo-gické a environmentálne zmeny na našej planéte.

„Poľovníctvo je predovšetkým cieľavedomá činnosť odborne vyškolených a hlavne zanietených ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase zaujímajú o prírodu, prírodné procesy a zver, ktorá sa v nej vyskytuje. Celoročne sa jej snažia dotvoriť vhodné podmienky na prežitie,“ vysvetľuje riaditeľ múzea Štefan Engel.

Dodáva, že neodmysliteľnou súčasťou poľovníctva je aj kynológia, sokoliarstvo, strelectvo, lesná pedagogika, či práve vábenie zveri. Hlavným cieľom predmetu podľa Engela je učiť deti chrániť planétu, prírodu, vážiť si ju, uvedomovať si jej jedinečnosť, krásu i rozmanitosť.

Uvedomovať si, že človek v prírode nasáva a získava energiu. Chápať, že príroda bez človeka existovať dokáže, ale človek bez nej nie.

Vedieť, že všetko živé má právo na primerané zaobchádzanie, nie ničenie a týranie. Tiež si uvedomiť,

že poľovanie, lov, ťažba dreva, či výrub stromov podliehajú určitým normám a právnej úprave.

???? „Samotné poľovníctvo nám ponúka množstvo zaujímavých činností. Zveľaďujme ho, šírme osvetu, lebo poľovníctvo má zmysel a v očkách našich najmenších detí nech je iskričkou nového poznania,“ pripomína.

zdroj: https://myziar.sme.sk/…/ziaci-sa-po-novom-ucia-o…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Komentáre k článku